Voordelen

 • Privacy staat bij ons hoog in het vaandel;
 • Begeleiding is één op één van ouder(s) niet in een groep;
 • Wij bieden observatie, hulpverlening en begeleiding;
 • Wij bieden ouders informatie en advies;
 • Na elke omgangsbegeleiding wordt er een observatieverslag opgesteld;
 • Er wordt op schriftelijk verzoek gerapporteerd richting de Rechtbank, advocaten, WSG,
 • Jeugdbescherming en andere instanties met betrekking tot de omgangsbegeleiding;
 • Korte lijnen met ouders, na elk omgang versturen wij een korte samenvatting richting de ouders;
 • Er is een vaste begeleider (HBO professional) in het belang van het kind, dat maakt het contactsterker, maar vooral de aanpak van de omgang veel eenvoudiger voor ouder(s) en kind(eren);
 • Als er sprake is van onwil, begin van een scheiding, boosheid en verdriet dan zal de professional indien gewenst de desbetreffende ouder hierin ondersteunen;
 • Als er sprake is van eerwraak en ontvoeringsgevaar biedt het Omgangshuis van Tugra hier oplossing in. Onze werkwijze is sinds 2008 een uitkomst bij extreme gevallen, die wij al voorheen bij de omgangsbegeleiding en individuele begeleiding toepassen voor volwassen en jeugd;
 • Als een ouder geen contact wil met de andere ouder, dan wordt hier rekening mee gehouden. Indien gewenst kunnen wij ook tussen ouders bemiddelen;
 • Bemiddeling bij tot stand brengen omgangsregeling en bemiddeling bij problemen bij uitvoering daarvan.
 • Als er sprake is van licht verstandelijke beperking(en), zwaar verstandelijke beperking(en), psychiatrische ziektebeeld(en) en diverse verslavingen dan bieden wij hier ook oplossingen voor;
 • De stap naar zelfstandige omgang zal pas ingezet worden als dit haalbaar is voor de desbetreffende ouder(s) in overleg met de professional;