Huisregels & Veiligheid

Het belangrijkste uitgangspunt voor de omgangsbegeleiding is dat we een centrale plek bieden waar een prettig klimaat heerst. Wij willen dat iedereen die gebruikt maakt van het Omgangshuis zich veilig bij ons voelt. Daar dragen wij met z’n allen zorg voor. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we huisregels opgesteld. Door het ondertekenen van deze huisregels geeft u aan dat u de huisregels ontvangen heeft, ze met u besproken zijn en dat u de huisregels zult naleven. Indien er afgeweken wordt van de huisregels zijn wij genoodzaakt om de omgang te staken, desnoods te stoppen.

De veiligheid van het kind staat centraal tijdens de omgang. In het Omgangshuis is ten alle tijden een professional van Tugra aanwezig in de ruimte. Zonder toestemming is het ten strengste verboden voor de bezoekende ouder de kamer te verlaten met het kind. Ook tijdens het toilet bezoek of bij het verzorgen van het kind is er altijd toezicht door de begeleider. Huisregels omtrent de omgang zullen bij de eerste intake besproken worden met ouder(s)/verzorger(s).