Opvoedondersteuning op afstand, maar toch ook dichtbij

Dinsdag 17 maart 2020 kregen wij te horen dat er geen fysiek contact meer kan plaatsvinden met cliënten in verband met de corona maatregelen. Diezelfde dag heb ik net als mijn collega’s contact opgenomen met mijn cliënten om hen te informeren over de maatregelen en uit te leggen dat ik de hulpverlening voortzet middels telefonisch contact en videobellen.  

Gezin K. is één van de gezinnen in mijn caseload. Het gezin bestaat uit drie kinderen en ouders. Moeder H. heeft moeite met begrenzen en consequent te zijn richting de kinderen. Tussen ouders zijn er soms spanningen. Donderdag 19 maart bel ik moeder en maken we afspraken over de aangepaste hulpverlening. We spreken af dat we twee keer per week telefonisch contact hebben en één keer per week beeldbellen. Maandag 23 maart om 10.00 uur bel ik moeder op het afgesproken tijdstip. Moeder klonk terughoudend en gaf aan dat het wel goed gaat met haar en de kinderen. Ik vroeg moeder om te benoemen wat er precies goed gaat. Moeder kon hier geen antwoord op geven. Na enkele seconden stilte gaf moeder aan dat ze het moeilijk vindt om structuur in huis te brengen nu de kinderen niet meer naar school gaan. Samen met moeder heb ik een planning gemaakt en de dag doorgenomen. Ik heb moeder geadviseerd om tijd te maken voor leuke activiteiten met de kinderen en aan het eind van de dag met de kinderen benoemen wat er goed ging die dag.

Drie dagen na mijn adviezen neem ik contact op met moeder om te evalueren hoe het is gegaan. Moeder is analfabeet en geeft aan dat ze de kinderen niet kan ondersteunen met de schoolopdrachten en het niet lukt om voor een gepaste dag structuur te zorgen nu de kinderen niet naar school gaan. Als hulpverlener vind ik het belangrijk dat kinderen een optimale en uitdagende omgeving hebben waar zij zich kunnen ontwikkelen. Voor sommige ouders lukt het niet om de kinderen deze omgeving in de thuissituatie te bieden. Na het gesprek met moeder heb ik contact opgenomen met de school van de kinderen om de mogelijkheden voor opvang te bespreken. School geeft aan dat de kinderen drie dagen in de week naar school kunnen. Daarnaast geven zij aan dat ook zij het erg belangrijk vinden dat de kinderen goed onderwijs krijgen, juist in deze tijd! Wat fijn dat school zo meedenkt en dat dit zo snel geregeld kan worden. Later bespreek ik het met moeder. Ze klinkt duidelijk opgelucht.

Ik blijf drie momenten in de week contact houden met moeder en de kinderen. We bespreken hoe moeder in deze moeilijke tijden de kinderen kan begrenzen en belonen en ik bied een luisterend oor. Ik observeer hoe moeder met de kinderen communiceert middels beeldbellen en bespreek dit met moeder. Knap hoe moeder zich door deze tijden heen slaat, complimenten voor haar! #houvol