Als het gaat om veiligheid

Mijn cliënt Halouma is een alleenstaande moeder met drie kinderen van 9, 11 en 20 jaar oud. Halouma is voor de tweede keer getrouwd. Echter, haar kinderen en familie weten hier niks vanaf. De oudste zoon van Halouma is er pas achter gekomen dat zijn moeder in het geheim is getrouwd en hij heeft het verteld aan de familie van moeder. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel ruzies zijn geweest met haar ouders. Met als gevolg dat ze geen contact meer heeft met haar ouders. Ook haar oudste zoon is vertrokken en gaan wonen bij zijn opa en oma. Op dit moment heeft Halouma het erg zwaar en is ze de controle kwijt over haar leven.Centrum voor Jeugd en Gezin heeft Tugra ingeschakeld om opvoedondersteuning te geven aan Halouma en haar nog drie thuiswonende kinderen. Halouma heeft ook hulp nodig bij praktische zaken, zodat er meer rust wordt gecreëerd en ze meer aandacht aan haar kinderen kan besteden. Er zijn meerdere instanties betrokken bij dit multi problem gezin.

Een tijdje terug gaf Halouma aan dat haar oudste zoon weer thuis kwam wonen. De eerste twee weken verliep dit goed. Echter, na die twee weken ontstonden er discussies tussen Halouma en haar zoon en begon haar zoon zich steeds meer te bemoeien met de keuzes die ze maakt. Ik heb veel met Halouma hierover gesproken en aangegeven dat ze duidelijke grenzen moet stellen in wat oké is en wat te ver gaat. En dat het duidelijk is dat Halouma de regie heeft in huis.

Vorige week kwam ik weer bij Halouma. Haar zoon vertelde me dat hij voorbehoedsmiddelen in de auto van moeder heeft gevonden. Halouma vertelde dat haar zoon naar chanteerde om deze informatie te delen met haar ouders. Ook heeft hij haar veelvuldig uitgescholden. Halouma komt uit een streek waar eerwraak geregeld voorkomt. Alle signalen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat we als hulpverleners het een zorgelijke situatie vonden voor Halouma. 

Uiteraard heb ik de casus allereerst met mijn collega’s en de verwijzers besproken. Ik heb Halouma gevraagd hoe ze de situatie voor zichzelf inschat. Loopt ze gevaar? Weet ze wat ze moet doen als ze zich onveilig voelt? Lopen haar thuiswonende kinderen gevaar?Halouma gaf aan dat ze het allemaal moeilijk kan inschatten.Ik heb ook Veilig Thuis gebeld. Zij hebben mij bruikbare tips gegeven om de risico’s in kaart te brengen.Bovenstaande stappen hebben ertoe geleid dat ik ondanks het Coronavirus een huisbezoek bij Halouma heb ingepland om alle risicofactoren in kaart te brengen. Het CJG heeft Halouma nog gebeld en aan de hand daarvan een inschatting gemaakt of er meer hulp nodig is. Tijdens dit gesprek heeft Halouma aangegeven dat ze zich op dit moment niet onveilig voelt. Ook bij mij heeft ze aangegeven dat ze nu niet bang is voor eerwraak. Samen met het CJG hebben we besloten geen verdere stappen te ondernemen. Wel heb ik een veiligheidsplan opgesteld en de veiligheidsafspraken gestuurd naar de betrokkenen. 

Een dag later werd ik door Halouma gebeld en gaf ze aan dat ze Corona heeft. Hierdoor kan en mag ik momenteel niet op huisbezoek komen. Wel heb ik meerdere videobel afspraken per week met Halouma. Op deze manier probeer ik toch nog zicht te houden op de thuissituatie van Halouma. De situatie lijkt nu onder controle. Maar ik ben me ervan bewust dat het ook anders had kunnen lopen..