Klachtenreglement

Inleiding

We doen bij Tugra Zorg & Welzijn onze uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Tugra, dan willen we dat graag weten. Met je klacht kan Tugra haar diensten verbeteren.

Hoe wordt een klacht ingediend?

    Klacht bespreken

Zit je ergens mee en wil je daar met iemand over praten? Praat er dan eerst over met de betrokken personen, je begeleid(st)er bijvoorbeeld. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan een vertrouwenspersoon van AKJ je helpen bij het indienen van een klacht. Ook verwanten en voogden kunnen deze persoon benaderen. Op de website www.akj.nl lees je hierover meer. Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier op.

    Schriftelijke klacht indienen

Op het moment dat een gesprek met je begeleid(st)er niet heeft geholpen kan jij (of ouders/voogd)de klacht opschrijven op het klachtenformulier voor jongeren (opvragen bij de klachtenfunctionaris). Deze kan je opsturen naar het mailadres klachten@tugrazorg.nl. Dit formulier komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Zij/hij zal kijken welke stappen er gezet moeten worden.

De taak van de klachtenfunctionaris is door met elkaar te praten tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris heeft 6 weken de tijd om een beslissing te nemen over de gesprekken. Wanneer er meer tijd nodig is kan het verlengd worden met 4 weken. Als de gesprekken ervoor hebben gezorgd dat er geen problemen meer zijn, wordt dit opgeschreven in het klachtenformulier en door iedereen ondertekend. Dan is de klacht opgelost en word het klachtenformulier opgeslagen.

Geen interne oplossing

Als praten niet heeft geholpen om de klacht op te lossen, kan er een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan, indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat cliënt of diens
vertegenwoordiger zich niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wil wenden, een klacht
indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of
contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz

Jeugdwet  
Klachtenregeling KPZ Jeugdwet

Contactgegevens

Interne klachtenfunctionaris

Mw. E. de Jong
Akkerwindestraat 1
6832 CR Arnhem
klachten@tugrazorg.nl

 

Stichting Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl