Aanpak

Bij Tugra hanteren we geen maximale begeleidingsbezoeken. Naast de begeleide omgang zullen er ook bemiddelingsgesprekken tussen ouders worden gevoerd. Eerst zal er een individueel gesprek plaatsvinden, daarna vindt er ook een gezamenlijk gesprek plaats, in overleg met beide ouders. In dit gezamenlijke gesprek worden o.a. afspraken gemaakt betreft de omgangsbegeleiding. Aan de hand van de gesprekken wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Het doel van ons Omgangshuis is snel herstel van “het verloren” contact tussen ouder(s) en kind(eren), laagdrempelig, professioneel en veilig!

In het plan van aanpak wordt het volgende opgenomen: de locatie, frequentie, de duur van de omgangscontracten, de doelen van ouders waarnaar gewerkt dient te worden en eventuele extra afspraken van de ouders met het Omgangshuis. In het plan van aanpak wordt het belang van het kind centraal gesteld in overeenstemming met ouders. De ouder bij wie het kind woonachtig is, wordt eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en krijgt een rondleiding in het Arnhems Omgangshuis. Daarna zal de uitwonende ouder kennismaken met de omgangsbegeleider en het omgangshuis. Vervolgens zal de eerste omgang worden ingepland.