Hand in hand

Het thema van de week van de opvoeding is dit jaar ‘hand in hand’. Wat een mooi thema, een thema waar iedereen wel een beeld bij heeft.
Opvoeden is een moeilijke opgave, voor elke ouder. De een gaat het makkelijker af dan de ander. Maar iedereen die kinderen heeft zal beamen dat ze in de opvoeding van hun kinderen tegen dingen aan lopen. En dat je soms even iemand nodig hebt die je een nieuw inzicht kan geven of je juist kan bevestigen in wat je doet. Het lastige aan opvoeden is dat elk kind anders is en dat elke situatie ook weer om andere opvoedvaardigheden vraagt.
In ons werk bij Tugra Zorg & Welzijn begeleiden wij diverse gezinnen. Gezinnen met een andere culturele achtergrond, gezinnen waarbij een van de kinderen wat extra begeleiding nodig heeft en gezinnen die het allemaal gewoon even niet meer zien zitten en graag wat ondersteuning willen.
Bij gezinnen met een andere culturele achtergrond is het belangrijk om ze in te laten zijn wat de geldende normen en waarden zijn in Nederland. Maar vooral ook door te laten zien wat een bepaalde handeling voor invloed heeft op de gezinssituatie. Het kan zoveel meer rust in een gezin brengen wanneer er een duidelijke structuur is in huis. Vaak staan deze gezinnen er alleen voor betreft de opvoeding. Ze hebben weinig tot geen familie in Nederland en vinden het lastig om sociale contacten aan te gaan. Wat zou het mooi zijn als we als buren, hulpverleners, schoolmoeders of familie soms even ons gezicht laten zien en de ander het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. En dat ook ‘wij’ het wel eens moeilijk vinden om onze kinderen op te voeden.
Laten we in plaats van met onze vinger naar de ander te wijzen, elkaar de hand geven. Om zo onze kinderen de opvoeding te kunnen bieden die ze verdienen en nodig hebben.