Wat een geluk: Tugra Zorg & Welzijn bestaat dertien jaar!

Het cijfer dertien staat bekend als een ongeluksgetal, maar voor mij is het juist altijd een geluksgetal geweest. Helemaal vandaag, op 1 september 2021, want Tugra Zorg & Welzijn bestaat namelijk dertien jaar! Wat een geluk dat we al zoveel kinderen, gezinnen en individuen naar een betere toekomst mochten begeleiden. Dit doen we altijd op een warme, respectvolle, toegewijde en professionele manier, met aandacht voor veiligheid en harmonie. In het belang van onze cliënt.   

We prijzen onszelf gelukkig met ons werk. Er is niets mooiers dan een ander te helpen. Denk aan alle kinderen die te maken hebben met vechtscheidende ouders. Veel van deze kinderen groeien op in angst, onzekerheid en onveiligheid. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met ouderverstoting of loyaliteitsconflicten. Vaak geven ze zichzelf de schuld van alle problematiek, ze ontwikkelen een ongezond zelfbeeld en lopen sociaal-emotionele achterstanden op. Dit willen wij voorkomen met onze hulpverlening, zodat de problemen van deze kinderen niet verergeren. We gaan dus preventief te werk, waarmee we op de lange termijn ook bijdragen aan het verminderen van de jeugdzorg kosten.

Omringd door liefde
Om weer stappen vooruit te maken, moeten deze kinderen de juiste steun krijgen en omringd worden door liefde. Ze moeten weer gezien en gehoord worden. Datzelfde geldt voor alle ouders of andere familieleden, die zich vaak ook geen raad meer weten met de situatie. Er is een nieuw begin nodig voor alle betrokkenen, waar wij ons met hart en ziel voor inzetten. Wij strijden altijd door in het belang van het kind en gaan door het vuur voor onze cliënten. We zijn daarmee van grote betekenis voor de maatschappij, wat ons voldoening en dus ook veel geluk oplevert.

Eenzame strijd
Maar geluk komt je niet zomaar aanwaaien. Wie de wereld wil veranderen en het goede wil doen, voert vaak ook een eenzame strijd. Dat ervaar ik zelf ook. Het is tegenstrijdig: het werk dat mij zó gelukkig maakt, bestaat eigenlijk maar zelden uit gelukzalige momenten. Het is vaak fietsen met zware tegenwind. Je hebt een duidelijk doel voor ogen, maar je komt onderweg allerlei obstakels tegen. En soms moet je, al ben je nog zo ver gekomen, even pauzeren en herbezinnen.

Sluiting Omgangshuis van Tugra Utrecht
Zo openden wij op 1 oktober 2020 – na onze grote successen in Arnhem en Apeldoorn – het Omgangshuis Tugra in Utrecht. Helaas is dit omgangshuis alweer gesloten, aangezien er weinig behoefte aan leek te bestaan. Een pijnlijk moment, want we hadden zo geknokt voor deze locatie. Het is ontzettend jammer. Wij denken dat veel kinderen en ouders uit Utrecht nu niet de zorg krijgen die ze zo hard nodig hebben.

Strijdbaar
Tijdens een jubileum wil je het liefst alleen maar je blijdschap en dankbaarheid uiten, maar ik ben het verplicht – aan alle mensen in nood – om me kritischer en eerlijker uit te spreken. Het is rumoerig in de jeugdzorg. We doen hard ons best, maar krijgen nog steeds weinig waardering en medewerking. In plaats van respect en vertrouwen, ontvangen we tegenwerking in de vorm van allerlei regeltjes. Dat maakt me soms boos en verdrietig, maar tegelijkertijd nóg strijdbaarder.

Duwtje in de rug
Als we écht het verschil willen maken in de jeugdzorg, moet er een grote verandering komen. Wij willen iedereen helpen en onze cliënten omringen met liefde. Om dat voor elkaar te krijgen, is er eerst meer verbinding binnen het zorglandschap nodig. Ook wij, zorgpartners en andere betrokken instanties, moeten elkaar ondersteunen en omringen met liefde. De grootste verandering ontstaat namelijk als je de krachten bundelt en respect toont voor elkaars werk. Laten we elkaar niet langer afremmen, maar een duwtje in de rug geven, zodat we weer met positieve energie vooruitgaan.

Doortrappen met tegenwind, maar nooit met tegenzin
Tot slot kom ik nog even terug op het ‘ongeluksgetal’ dertien. Ik moet eerlijk zijn: het afgelopen jaar heb ik me zeker weleens ongelukkig gevoeld door alle ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Maar GELUKKIG overheerst het geluk nog altijd. Dat dank ik aan mijn krachtige team, het vertrouwen van een groot aantal fijne samenwerkingspartners én de lieve mensen uit mijn directe omgeving. Dankzij hen blijf ik gewoon doortrappen. Vaak met tegenwind, maar nooit met tegenzin. En als je blijft bewegen en je niet laat ontmoedigen, komen er vanzelf weer mooie dingen op je pad. Zo openden we afgelopen jaar ook het Omgangshuis van Tugra in Den Haag, met groot succes! Het bewijs: geef nooit op bij tegenslag.

Verandering
We gaan dus door met goede moed, in het belang van het kind. Op weg naar ons veertiende jubileumjaar. Om alvast een voorproefje te geven: het cijfer veertien draait om verandering. Het vraagt om open te staan voor nieuwe mogelijkheden en de kracht in jezelf te vinden, zodat je bereikt waar je voor staat. Kijk, daar word ik nou gelukkig van.

Liefs,
Fadime Kumas