Stop kindermishandeling nu!

Deze week wordt er extra aandacht geschonken aan kindermishandeling door ‘De week van de kindermishandeling’. Het thema van dit jaar is ‘leren van elkaar’. Wij krijgen regelmatig casussen binnen waar kindermishandeling heeft plaatsgevonden, of misschien nog wel plaatsvindt. Wat we vaak zien is dat de […]

Read more

AVG: verstrekken cliëntgegevens aan derden

Wij worden regelmatig gebeld door hulpverleners die vragen hebben omtrent een cliënt die wij begeleiden. Wegens de AVG is het niet toegestaan dat wij enige informatie verstrekken over onze cliënten indien cliënten geen schriftelijk akkoord hebben gegeven. Wij begrijpen dat het soms frustrerend is wanneer […]

Read more

Ouderschap na scheiding

We kregen een bericht van een vader. Hij heeft omgang met zijn dochtertje Anna (8 jaar), maar merkt dat het erg lastig is om stappen te zetten met de moeder van zijn dochtertje.We weten dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Maar we […]

Read more

Week van de opvoeding

Deze week staat in het teken van De Week van de Opvoeding. Het thema dat hieraan gekoppeld is luidt; Staan en opvallen. Aandacht voor opvoeden en ouderschap verdient in deze tijd nóg meer aandacht dan normaal. In de eerste plaats lijkt het misschien dat jij […]

Read more

Echtscheidingscongres 2020

Afgelopen woensdag 23 september was het Echtscheidingscongres dat plaatsvond in Burgers Zoo. Wat een inspirerende dag en wat waardevol om (weer) met zoveel betrokkenen bezig te zijn met het thema echtscheiding. Hulpverleners die betrokken zijn bij (vecht) scheidingen weten dat het ingewikkeld is om een goede […]

Read more

Schip-Aanpak bij Tugra

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen. Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat […]

Read more