Home

Voorlopige sluiting deuren Omgangshuis in Arnhem en Apeldoorn
Na aanleiding van de ontwikkelingen betreft het Corona virus sluiten wij de deuren van onze
Omgangshuizen en zijn de omgangsmomenten afgezegd tot nader orde. Onze hulpverleners bekijken per casus of er afspraken gemaakt kunnen worden over videobellen of videoberichten aan de uitwonende ouder. Dit in het belang van het kind.

Bereikbaarheid
Ons kantoor is momenteel gesloten. Onze hulpverleners zijn op hun gebruikelijke werkdagen
en werktijden telefonisch bereikbaar. Voor overige zaken kunt u mailen naar info@omgangshuis.nl

Nieuwe aanmeldingen
Nieuwe aanmeldingen kunnen gewoon via het formulier op onze website www.omgangshuis.nl worden gedaan of via de mail info@omgangshuis.nl. Ten tijde van de Corona crisis hanteren wij een gewijzigde aanpak dan u van ons bent gewend. Onze hulpverleners bekijken per casus of er gebruik gemaakt kan worden van videobellen, videogesprekken en/of telefoongesprekken. Samen met ouders en verwijzer wordt er gekeken welke manier van hulpverlening passend is en in het belang van het kind.

Herstart
Zodra we nieuwe bericht ontvangen vanuit het RIVM, zullen wij u tijdig op de hoogte
stellen wanneer wij weer de deuren van onze Omgangshuizen open stellenSinds 5 november 2015 is het eerste Omgangshuis in Arnhem gestart. Dit hebben wij in het belang van het kind gerealiseerd op verzoek van professionals. In Gelderland en voornamelijk in Arnhem is er vraag naar een omgangshuis. Waarop wij als Tugra in het belang van het kind stappen hebben ondernomen, om het omgangshuis van Arnhem e.o. te realiseren.

In november 2015 is het eerste Omgangshuis in Arnhem (Gelderland) gestart.

Wanneer één van de ouders door een scheidingssituatie zijn of haar kind(eren) niet meer kan zien, biedt ons Omgangshuis hiervoor een goede oplossing. Met behulp van ons Omgangshuis kan een ouder het “verloren” contact weer opbouwen. Dit gebeurd dan in een speciaal ingerichte kamer onder begeleiding van een professional van Tugra. De kamer is kindvriendelijk ingericht waarin spelletjes gespeeld kunnen worden of gezellig bijgepraat kan worden. Dit zorgt ervoor dat het kind zich prettig voelt tijdens de omgang. Ook is ons Arnhems Omgangshuis zo ingericht dat er geen contact hoeft te zijn tussen gescheiden ouders.