Tips van Tugra Zorg & Welzijn

In ons werk is persoonlijk contact tussen ouder/kind en begeleider heel belangrijk. Laat dat nu juist in deze tijd zo moeilijk zijn nu we persoonlijke contacten moeten beperken. Wat voor ons nu het belangrijkste is, is dat we contact houden met elk gezin en elke hulpvrager. Fysiek contact beperken we momenteel alleen tot casussen waarvan wij vernemen dat de veiligheid in het geding is. In die gevallen plannen we toch een huisbezoek en houden we afstand volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wij werken veel met gescheiden ouders en hun kinderen. Vaak is het communiceren tussen de gescheiden ouders een moeilijk punt. In deze Corona tijd zal de communicatie eren nog grotere uitdaging zijn. Kinderen zitten de komende weken thuis, zij hebben hulp nodig bij hun schoolwerk. De ene ouder werkt in een vitale beroep, de ander moet juist verplicht
thuis werken. Kortom, voor een ieder is het een uitdagende tijd en soms zal dat wat meer flexibiliteit vragen van beide ouders.

Wij hebben een aantal adviezen voor de gescheiden ouders en we hopen dat dit ze helpt om deze toch al zo ingewikkelde tijd door te komen.

Contact tussen kind en ouder

  • Als de omgang niet door kan gaan, is het fijn als de kinderen toch nog via bellen of via foto’s/filmpjes contact kunnen maken met de andere ouder. Probeer met de kinderen deze momenten voor te bereiden door te praten over wat zij willen vertellen of laten zien.
  • Als het om een baby of peuter gaat is het ook een leuk idee om wat dingen op te schrijven over het kind en dat door te geven aan de andere ouder. Bijvoorbeeld wat de baby graag eet, waarvan hij of zij moet lachen etc. Stuur af en toe een foto of een tekst met een leuke
    anekdote. Wanneer de kinderen nog jong zijn is het voorde niet-verzorgende ouder belangrijk om op deze manier iets mee te krijgen van de ontwikkeling van zijn/haar kind.
  • Voor de ouder die nu via video of telefoon contact heeft met de kinderen, bereid je voor op de gesprekken. Het is belangrijk om te weten dat kinderen een korte spanningsboog hebben betreft (video)bellen. Kinderen zijn snel afgeleid. Wanneer ze na een paar minuten geen oog meer hebben voor u, trekt u dit zich dan niet persoonlijk aan. Wij begrijpen dat dit extra energie kost van de verzorgende ouder. Maar het is in het belang van uw kind dat het
    contact tussen kind(eren) en de niet verzorgende ouder in stand blijft.
  • Wanneer u het heel lastig vindt om een filmpje te maken of een telefoongesprek te laten voeren. Neem dan contact op met uw hulpverlener. Hij/zij staan telefonisch of per mail voor
    u klaar om u hierin te begeleiden en tips te geven.

Tips voor in het gezin
-Net als de volwassenen horen de kinderen op het nieuws of via hun netwerk verhalen over het virus. Luister goed naar wat er wordt gezegd. Het kan erop lijken dat je kind onschuldige vragen stelt, maar stiekem kan hij/zij zich zorgen maken. Wees eerlijk wat dit virus inhoudt, maar breng dit uiteraard wel over op een kinderlijke wijze die aansluit op de leeftijd van het kind. Het jeugdjournaal brengt dit onderwerp ook op een gepaste wijze voor kinderen weer.
-Structuur aanbrengen in de dag is belangrijk. Elke ouder die op dit moment thuis werkt weet dat het niet altijd mogelijk is om structuur aan te brengen. Laat dit soms ook een beetje los om frustraties te voorkomen. Accepteer ook van elkaar dat er af en toe een dag is dat je er even doorheen zit.
-Je kan de dag afsluiten met een tip en een top. Hierbij is het belangrijk dat ouder en kind een tip(iets wat niet zo goed ging of niet fijn was vandaag) en een top(iets wat fijn of gezellig was) benoemen. Zo geef je kinderen de ruimte om hun gevoelens te uiten.
-Wanneer je even niet meer weet hoe je de kinderen moet vermaken vraag dan aan familie, vrienden of buren of ze nog leuke ideeën hebben.

Het is voor iedereen een rare tijd. Laten we proberen er het beste van te maken. Houd het contact tussen de niet verzorgende ouder en kind in stand, in het belang van het kind. En wanneer u merkt dat de spanning oploopt of u even niet meer weet hoe u het moet volhouden, neem dan contact op met uw hulpverlener. Wij staan altijd voor u klaar.