Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring TUGRA Zorg & Welzijn (en haar Omgangshuis)
In deze privacyverklaring legt TUGRA Zorg & Welzijn (en haar Omgangshuis) gevestigd te Arnhem aan de Akkerwindestraat 1, 6832 CR Arnhem, Nederland met KvK-nummer 09186177 (hierna ‘TUGRA’), uit welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

TUGRA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.tugrazorg.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan TUGRA worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als cliënt en/of eventuele vertegenwoordiger noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. TUGRA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

1.     Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van TUGRA, of wanneer u anderszins contact heeft met TUGRA, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van TUGRA legt TUGRA de door u opgegeven gegevens vast. TUGRA bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot onze dienstverlening waarin u interesse hebt getoond en/of  u reeds bij ons als klant geregistreerd staat. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw offerte aanvraag, opdracht en overeenkomst, algemene contactgegevens.

2.     Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

TUGRA gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden de door TUGRA uit te voeren dienstverlening of een andere door TUGRA aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • de opname van uw persoonsgegevens in ons intern managementsysteem;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met TUGRA of indien dit wettelijk verplicht is.

3.     Bewaartermijn

Uw organisatie en persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van  TUGRA naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.

U hebt de mogelijkheid om de website van TUGRA te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met  TUGRA te delen. Onze Disclaimer is met het bekijken van onze website strikt van toepassing

4.     Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden. TUGRA kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. TUGRA raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

5.     Cookies

TUGRA maakt geen gebruik van cookies.

6.     Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring en/ of vragen over inzage, wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens en klachten, kunt u te allen tijde contact opnemen met  TUGRA door het sturen van een e-mail naar: info@tugrazorg.nl

Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

7.     Wijzigingen in deze privacyverklaring

TUGRA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. TUGRA adviseert u dan ook om deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met TUGRA via info@tugrazorg.nl

Tugra Zorg & Welzijn, oktober 2018